Taiteilija / Artist

Käsittelen taiteellisessa työskentelyssäni ajan teemaa. Pohdin yksilön suhdetta aikaan, muistiin, erilaisiin aikaulottuvuuksiin ja todellisuuteen. Ihmisen muisti muokkaa tapahtumat omaan kokemusmaailmaan sopiviksi. Toisaalla ovat todellisuus ja koetut tapahtumat, kun taas toisessa ääripäässä ovat omat muistot. Miten nämä kohtaavat keskenään?

Ajan kuvaamisessa käytän myös objektiivisempaa lähestymistapaa, jossa pohdin, miten käsitämme ajan kulumisen yleensä, onko aika lineaarista, tai kertaantuvaa, vai elämmekö useiden eri ajan tasojen keskellä. Maalaukset voivat sisältää leikkauksia menneeseen ja tämän hetken erilaisiin mahdollisuuksiin.

Taiteellinen työskentelyni on hyvin tunnepitoista. Väreillä ja värisommitelmilla on työskentelyssäni erityisen tärkeä osuus. Maalausteni esittävyys voi vaihdella täysin abstraktista realistiseen tunnetilasta riippuen.

When I create art, I circle around the theme of time. I deal with the way an individual relates to the issues of time, memory, different time dimensions, and reality. The human memory has a tendency to arrange various events to correspond to its own experiences. At one end, there is reality with all the events that have been experienced with the personal memories being found at the other end. How can the two meet?

When I portray the issues of time, I also use a more objective approach dealing with the questions of how we experience the way time passes, whether time is linear or whether it repeats itself or whether we live in the middle of several different timelines. My paintings may include intersections into the past and the several possibilities that exist in the present.

The manner in which I create art is very emotional. Colours and the way they are laid out receive a great importance when I work. The level of portrayal varies from completely abstract to realistic, depending on the emotional status.

Yhteystiedot: / Contact:

Elisa Kaikkonen
puhelin: / mobile: +358 – 40 – 5131 322
kaikkonenelisa(at)gmail.com